Op deze pagina vind je documenten die nuttig kunnen zijn.
 
   De infobrochure van onze school:
  
   Het schoolreglement, versie september 2019:
 
  Een dag op Basisschool Broeders Driegaaien, het "leerlingenreglement":
 
   Een overzicht van de kosten op onze school:
 
     Het organigram van onze Broederscholen:
 
 Medicijnen op school:
 
    Informatie over onze zorgvisie en ons zorgbeleid:
  
   De concretisering van ons opvoedingsproject:
  
broederscholen logo
adres
Broederschool basisschool Driegaaien
Driegaaienstraat 8
9100 Sint-Niklaas
contact
Secretariaat
03 780 92 12
info@basis3.broeders.be