Beste ouder,

Bedankt voor je interesse voor onze school. 

De inschrijvingen voor schooljaar 2022-2023 gaan binnenkort van start.

Onze school organiseert ‘online’ openklasdagen op maandag 7 en dinsdag 8 februari, telkens om 09.00u. , 10.30u. en 13.45u. Wenst u aan te sluiten bij zo een moment, neem dan contact op met de directie via directie@basis3.broeders.be

De digitale aanmeldperiode via de stad Sint-Niklaas gaat door van 9 februari om 9.00u. tot 9 maart om 11.00u.

 Meer info vindt u op de site http://www.naarschoolinsintniklaas.be/basisonderwijs/website18/index.php/inschrijven-2022-2023

Op 22 maart 2022 vanaf 14.00u ontvang je het resultaat van je aanmelding. 

Heeft je kind een toekenning?   Schrijf je kind in op school tussen maandag 28 maart 2022 en 6 mei 2022. Daarna vervalt je recht op inschrijving.

Heeft je kind geen toekenning?  Je ontvangt een weigeringsdocument met vermelding van de plaats op de wachtlijst. Scholen zijn verplicht om de volgorde van de geweigerde kinderen te respecteren tot en met 7 oktober 2022 (voor kinderen van 2020 is dit 30 juni 2023). Op 1 mei 2022 om 9.00u start de vrije inschrijvingsperiode en kan je je kind inschrijven in een school, die nog vrije plaatsen heeft.

 

 
 
 
 
broederscholen logo
adres
Broederschool basisschool Driegaaien
Driegaaienstraat 8, 9100 Sint-Niklaas
KBO 0415 245 221 RPR Gent, afd. Dendermonde
contact
Secretariaat
03 780 92 12
info@basis3.broeders.be